Povezani zapisi: Pilar-Mally-Bauda

thumb
Naziv:
Pilar-Mally-Bauda
Tip:
corporation
Koncept
Proizvođači
 
Povezani zapisi
 
Ukupno: 10
thumb
Naziv:
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : arhitektoski element
Inventarni broj:
ZG1389
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski element
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979.
thumb
Naziv:
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : detalj ulaznih vrata
Inventarni broj:
ZG1387
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitekturametalni predmet
Tip (PP: refine):
arhitektonski elementdvorišna vrata
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979.
thumb
Naziv:
arhitektonski ukras
Inventarni broj:
ZG1386
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski element
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979.
thumb
Naziv:
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : arhitektonski element
Inventarni broj:
ZG1385
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski element
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979.
thumb
Naziv:
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : arhitektonski element
Inventarni broj:
ZG1384
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski element
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979.
thumb
Naziv:
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : arhitektonski ukras
Inventarni broj:
ZG1383
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski elementreljef
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979.
thumb
Naziv:
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : kuća
Inventarni broj:
ZG1378
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski element
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979.
thumb
Naziv:
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : kuća
Inventarni broj:
ZG1382
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski element
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979
thumb
Naziv:
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : zgrada
Inventarni broj:
ZG1381
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski elementograda
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979.
thumb
Naziv:
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : zgrada
Inventarni broj:
ZG1379
Autor:
Baranyai, Aladar Vladimir
Proizvođač:
Pilar-Mally-Bauda
Vlasnik
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski element
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska
Datum:
1979.
Ukupno: 10