thumb
Naziv:
Kuća Povischil, Europska avenija 22 : ograda
Inventarni broj:
Os 066
Vlasnik predmeta:
ARHITEKTURA
Autor:
Hvasta, Tomislav
Tip (PP):
metalni predmet
Tip (PP: refine):
ograda
Datum:
1904.
Grad:
Osijek
Država:
Hrvatska