thumb
Naziv:
Hotel Waldinger (Kuća Baumgärtner), Županijska 8 : ograda
Inventarni broj:
Os 049
Vlasnik predmeta:
ARHITEKTURA
Tip (PP):
arhitekturametalni predmet
Tip (PP: refine):
ograda
Datum:
1904.
Grad:
Osijek
Država:
Hrvatska