thumb
Naziv:
Vila ravnatelja pilane i tvornice Tanina, Đurđenovac, 1909.-1910., detalj kavane ograde : vila
Inventarni broj:
Đur 001
Vlasnik predmeta:
ARHITEKTURA
Tip (PP):
fotografijaarhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski elementograda
Datum:
1909. - 1910.
Izložba:
Secesija u Hrvatskoj
Grad:
Đurđenovac
Država:
Hrvatska