thumb
Naziv:
Kain i Abel / Žrtvenici : litografija
Inventarni broj:
HAZU-KG 2324
Vlasnik predmeta:
Kabinet grafike HAZU
Autor:
Krizman, Tomislav
Tip (PP):
grafika
Tip (PP: refine):
kromolitografija
Datum:
1904.
Izložba:
Secesija u HrvatskojTomislav Krizman: Retrospektivna izložba
Tehnika:
litografija (otiskivanje)kromolitografija (tehnika)
Materijal:
papir
Grad:
Beč
Država:
Austrija