Povezani zapisi: Funtak, Fran

thumb
Točan naziv:
Funtak, Fran
Naziv:
Fran Funtak
Datum (od):
1882
Datum (do):
1961
Tip:
person
Opis (engleski):
Croatian architect
Nacionalnost:
Hrvatska
Status:
candidate
MUO ID:
552
Koncept
Autor
 
Povezani zapisi
 
Ukupno: 21
thumb
Naziv:
Kalvinska crkva u Vukovaru : fotografija
Inventarni broj:
GMV T27-24
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
crkvaeksterijer
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Zbirka:
FOTOGRAFIJA - STARIJA
Tehnika:
fotografiranje
Materijal:
papir
Datum:
1910.
thumb
Naziv:
Kalvinska crkva u Vukovaru : fotografija
Inventarni broj:
GMV T27-23
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
crkvaeksterijer
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Zbirka:
FOTOGRAFIJA - STARIJA
Tehnika:
fotografiranjetoniranje (fotografije)
Materijal:
papir
Datum:
1914.
thumb
Naziv:
Kalvinska crkva u Vukovaru : fotografija
Inventarni broj:
GMV R40-2-2-002
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
crkvaeksterijer
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Tehnika:
fotografiranje
Materijal:
papir
Datum:
1967.
thumb
Naziv:
Villa Streim na Vučedolu : fotografija
Inventarni broj:
GMV R28-1-3-053
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
eksterijerfigura
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Zbirka:
FOTOGRAFIJA - STARIJA
Tehnika:
fotografiranje
Materijal:
papir
Datum:
oko 1930.
thumb
Naziv:
Villa Streim na Vučedolu : fotografija
Inventarni broj:
GMV R28-1-3-051
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
eksterijer
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Zbirka:
FOTOGRAFIJA - STARIJA
Tehnika:
fotografiranje
Materijal:
papir
Datum:
1939.
thumb
Naziv:
Villa Streim na Vučedolu : fotografija
Inventarni broj:
GMV R28-1-3-049
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
eksterijervila
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Zbirka:
FOTOGRAFIJA - STARIJA
Tehnika:
fotografiranje
Materijal:
papir
Datum:
oko 1930.
thumb
Naziv:
Villa Streim na Vučedolu : fotografija
Inventarni broj:
GMV R28-1-3-022
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
eksterijervila
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Zbirka:
FOTOGRAFIJA - STARIJA
Tehnika:
fotografiranje
Materijal:
papir
Datum:
1930.
thumb
Naziv:
Villa Streim na Vučedolu : fotografija
Inventarni broj:
GMV R28-1-3-017
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
eksterijervila
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Zbirka:
FOTOGRAFIJA - STARIJA
Tehnika:
fotografiranje
Materijal:
papir
Datum:
1926.
thumb
Naziv:
Villa Streim na Vučedolu : fotografija
Inventarni broj:
GMV R28-1-3-016
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
eksterijervila
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Zbirka:
FOTOGRAFIJA - STARIJA
Tehnika:
fotografiranje
Materijal:
papir
Datum:
1931.
thumb
Naziv:
Villa Streim na Vučedolu : fotografija
Inventarni broj:
GMV R28-1-3-015
Autor:
Funtak, Fran
Vlasnik
Gradski muzej Vukovar
Tip (PP):
fotografija
Tip (PP: refine):
eksterijervila
Grad:
Vukovar
Država:
Hrvatska
Zbirka:
FOTOGRAFIJA - STARIJA
Tehnika:
fotografiranje
Materijal:
papir
Datum:
1926.
Ukupno: 21