thumb
Naziv:
Vila Auer, Rokova ulica 9 : reljefni ukras na pročelju
Inventarni broj:
Zg 030
Vlasnik predmeta:
ARHITEKTURA
Autor:
Kovačić, Viktor
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
reljefarhitektonski element
Datum:
1904.
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska