thumb
Naziv:
Stambeno-poslovna zgrada Nakić, Kraj Sv. Marije br. 1 : zgrada
Inventarni broj:
St 015
Vlasnik predmeta:
ARHITEKTURA
Autor:
Nakić, ŠpiroMilovac, Petra
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
arhitektonski elementreljef
Datum:
1900.-1902.
Grad:
Split
Država:
Hrvatska