thumb
Naziv:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, danas Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21 : zgrada
Inventarni broj:
ZG 002
Vlasnik predmeta:
ARHITEKTURA
Autor:
Lubynski, RudolfBrnčić, Ivan
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
fasadaeksterijer
Datum:
1911. - 1913.
Grad:
Zagreb
Država:
Hrvatska