thumb
Naziv:
Pjesnikova muza (nadgrobni spomenik J. E. Tomiću) : reljef
Inventarni broj:
GHAZU-MZP-629
Vlasnik predmeta:
Gliptoteka HAZU
Autor:
Frangeš Mihanović, Robert
Tip (PP):
skulptura
Tip (PP: refine):
reljeffigura
Datum:
1908.
Tehnika:
reljef (tehnika)
Materijal:
gips