thumb
Naziv:
Poklonstvo euharistiji : sveta sličica
Inventarni broj:
MGZ-57368
Vlasnik predmeta:
Muzej grada Zagreba
Tip (PP):
print (visual work)
Tip (PP: refine):
litografija u boji
Datum:
1913.