thumb
Naziv:
terakotni ukrasi; Kuća Grčić, Europska avenija 6, Osijek, 1914.-1915.; arhitekt: Dionis Sunko : terakotni ukrasi
Inventarni broj:
Os GK 004
Vlasnik predmeta:
GRAĐEVNA KERAMIKA
Tip (PP):
keramika
Tip (PP: refine):
arhitektonski elementornamentreljef
Datum:
1915.
Izložba:
Secesija u Hrvatskoj
Materijal:
terakota (materijal)
Država:
Hrvatska