thumb
Naziv:
Dom kulture (bivša sinagoga), Ulica Ivana Mažuranića 6 : građevina
Inventarni broj:
BJ 003
Vlasnik predmeta:
ARHITEKTURA
Autor:
Goldscheider, Otto
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
zgrada
Datum:
1913.
Grad:
Bjelovar
Država:
Hrvatska