thumb
Naziv:
Sokolski dom, Trg Hrvatskog Sokola 1 : zgrada
Inventarni broj:
BJ 001
Vlasnik predmeta:
ARHITEKTURA
Autor:
Sunko, Dionis
Tip (PP):
arhitektura
Tip (PP: refine):
eksterijer
Datum:
1912.
Grad:
Bjelovar
Država:
Hrvatska