thumb
Naziv:
Knjižica oficirskog bala u Bjelovaru sa popisom plesova i olovčicom : plesni red
Inventarni broj:
GMB 0141
Vlasnik predmeta:
Gradski muzej Bjelovar
Tip (PP: refine):
ovitak
Datum:
1900.
Materijal:
papirkartonbaršundrvometal
Grad:
Beč
Država:
Austrija