thumb
Naziv:
Svačić : hrvatski ilustrovani koledar za prestupnu godinu 1908. : kalendar
Inventarni broj:
KGZ 082.499
Vlasnik predmeta:
Knjižnice grada Zagreba
Proizvođač:
Hrvatska Knjižarnica, ZadarTiskara T. Devčić & Co., Senj
Tip (PP):
print (visual work)
Tip (PP: refine):
kalendar
Datum:
1908.
Grad:
Zadar
Država:
Hrvatska