thumb
Naziv:
Romantična vila kod Rijeke : slika
Inventarni broj:
MGR 12929
Vlasnik predmeta:
Muzej grada Rijeke
Autor:
Printz, Hans
Tip (PP):
slikarstvo
Datum:
1900.
Izložba:
Akvizicije 2006. - 2010., Muzej grada Rijeke
Tehnika:
slikanje
Materijal:
platnouljena boja