thumb
Naziv:
I. jugoslavenski sokolski slet u Ljubljani 1922. godine : značka
Inventarni broj:
HPM-PMH 84283
Vlasnik predmeta:
Hrvatski povijesni muzej
Autor:
Dolinar, Lojze
Proizvođač:
Pećina, V.
Tip (PP):
metalni predmet
Tip (PP: refine):
značka
Datum:
1922.
Tehnika:
tiještenje
Materijal:
mjedpamukrips
Grad:
Ljubljana
Država:
Slovenija