thumb
Naziv:
Nadvojvotkinja Marija Annunziata : medalja
Inventarni broj:
HPM-PMH 13428
Vlasnik predmeta:
Hrvatski povijesni muzej
Autor:
Hartig, Arnold
Tip (PP):
medaljametalni predmet
Datum:
1916.
Izložba:
Dadoh zlato za željezo - Prvi svjetski rat u zbirkama Hrvatskog povijesnog muzeja
Tehnika:
kovanje
Materijal:
bronca
Grad:
Beč
Država:
Austrija