thumb
Naziv:
Dolazak Hrvata : slika (skica)
Inventarni broj:
GALUM 0698
Vlasnik predmeta:
Galerija umjetnina Split
Autor:
Medović, Mato Celestin
Tip (PP):
slikarstvo
Tip (PP: refine):
skicafigura
Datum:
1901. - 1903.
Tehnika:
slikanje
Materijal:
platnouljena boja
Država:
Hrvatska