thumb
Naziv:
Naslov za knjigu - Smrt Smail-age Čengijića : cink klišej
Inventarni broj:
MZJK 13
Vlasnik predmeta:
Memorijalna zbirka Jozo Kljaković
Autor:
Kljaković, Jozo
Tip (PP):
grafička ploča
Datum:
1918.
Materijal:
drvocink
Grad:
Ženeva
Država:
Švicarska